ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน ๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ (อ่าน 553) 16 พ.ค. 65
รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 589) 12 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3616) 25 ม.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ประถม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3710) 25 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3638) 24 ม.ค. 65
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปี 2564 (อ่าน 3797) 19 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกครูดนตรีไทย (อ่าน 7308) 29 พ.ย. 63
รับสมัครครูดนตรีไทย (อ่าน 7530) 18 พ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 6893) 18 พ.ย. 63
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 7271) 18 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 6842) 18 พ.ย. 63
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 6820) 18 พ.ย. 63
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 7340) 26 ส.ค. 63
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 7108) 26 ส.ค. 63
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7030) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่องแจ้งแนวทางปฏิบัติโรงเรียนประถมนนทรีในช่วงการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหา (อ่าน 7099) 26 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7183) 19 มี.ค. 63
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7065) 19 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนประถมนนทรี เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) (อ่าน 6996) 19 มี.ค. 63
แนะนำระบบ e-Donation สำหรับบริจาคเพื่อการศึกษา โรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7023) 19 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ (อ่าน 7047) 19 มี.ค. 63
รับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์/--คุณสมบัติวุฒิปริญญาตรี จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 (อ่าน 7139) 09 ธ.ค. 62
รับสัมครครูสอนภาษาจีน จำนวน1 อัตรา (อ่าน 7224) 14 ต.ค. 62
ประกาศเจตจำนงเรื่องการบริหารงานโรงเรียน (อ่าน 7068) 30 ก.ย. 62
โครงการงานงบประมาณ (อ่าน 8896) 07 ส.ค. 61
การให้ความเห็นชอบประธานฯ (อ่าน 7333) 07 ส.ค. 61
โครงการงานบริหารทั่วไป (อ่าน 7475) 07 ส.ค. 61
โครงการงานบุคคล (อ่าน 7348) 07 ส.ค. 61
โครงการงานวิชาการ (อ่าน 10302) 07 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติการ-2561 (อ่าน 7320) 07 ส.ค. 61
คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อ่าน 7124) 09 ก.ค. 61
คู่มือระเบียบวินัยปกครองและเสริมสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโรงเรียนประถมนนทรี (อ่าน 7197) 04 ก.ค. 61
แนวทาง ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเร (อ่าน 7089) 04 ก.ค. 61
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (อ่าน 7552) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา (อ่าน 7535) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา (อ่าน 8781) 25 ส.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2560 SAR ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (อ่าน 7880) 25 ส.ค. 60
ผลการประเมินตนเองของสถานสึกษา 2560 (อ่าน 7499) 25 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 7844) 26 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง (อ่าน 7579) 22 มี.ค. 60
รับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-24 มีนาคม2560 (อ่าน 7733) 02 มี.ค. 60
รับสมัครครูเอกภาษาจีน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-24 มีนาคม2560 (อ่าน 7665) 02 มี.ค. 60
รับสมัครนักนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม-24 มีนาคม2560 (อ่าน 7610) 02 มี.ค. 60
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7582) 01 มี.ค. 60
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558 ( SAR )2 (อ่าน 7672) 16 พ.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2558 ( SAR )1 (อ่าน 7547) 16 พ.ค. 59
โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 7535) 02 มี.ค. 59
กิจกรรมเเลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในองค์กร (อ่าน 7481) 08 พ.ค. 58
แจ้งวันเปิดเรียน วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 7589) 01 พ.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 7854) 02 เม.ย. 58