ภาพกิจกรรม
ติดตามการนำหนังสือไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจาก สพฐ.
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวสนธยา คันธาวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณะครู ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. และศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. ในการติดตามการนำหนังสือไปใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูและเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียนเพื่อแก้ปัญหา Learning Loss ณ ห้องประชุมอังสนา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,20:51   อ่าน 83 ครั้ง